Tisk

Úspěchy Ženského sboru

O úspěších Ženského sboru Českého spolku v Košicích jsme mohli doteď pouze číst, nebo se probírat obrázky. Dneska vám nabízíme k poslechu skladby z CD Krajino vzdálená, které nahrály a nazpívaly členky Ženského sboru a Ženského tria Českého spolku v Košicích v roce 2008.

Largo ze symfonie e-mol Z nového světa Antonín Dvořák, upravil Otakar Šiška

Prsten z cyklu Moravské dvojzpěvy Antonín Dvořák

Svítá, svítá, svítá moravská lidová, upravil Josef Hora

Před naším, za naším morvaská lidová, upravil Josef Hora

Nespi, nedřímej moravská lidová, upravil Josef Hora

Jede šohaj lidová ze Slovácka, upravil Mojmír Zedník

Svitaj, svitaj lidová ze Slovácka, upravil Oldřich Halma

Dyby byla kosa nabróšená Antonín Dvořák

Na tej našej střeše Antonín Dvořák

Kytčika z Moravy směs lidových, upravil Josef Hora

Ešte sa nevydám Eugen Suchoň

Na tom Bošileckým mostku česká lidová, upravil František Pícha

Plzeňská věž česká lidová, upravila Blanka Kulínská

Javorník, Javorník lidová z moravsko-slovenského pomezí

Česká písnička Karel Hašler

Která z písní se vám líbila nejvíce?