Tisk

Český spolek na Slovensku oslavil 20 let trvání

csns-20-Kraus-0058. listopadu 2014 se sešli zástupci Českých spolků Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Martin, Zvolen, Liptov, Stará Ľubovňa a Košice, aby si připomněli začátky a uplynulé roky existence občanského sdružení české národnostní menšiny na Slovensku – jejich zastřešujícího Českého spolku na Slovensku.

Vzácným hostem na našich oslavách byla velvyslankyně České republiky na Slovensku Ing. Livia Klausová CSc. Ve svém projevu na začátku oslav vyzdvihla obětavou práci Českého spolku na Slovensku a Českých spolků v  jednotlivých regionech pro českou menšinu. Zvlášť upozornila na jeho zásluhy na udržování sounáležitosti české menšiny se svým rodištěm a utužování přátelských vztahů s  Českou republikou.
S  obsáhlým projevem mapujícím celé období existence vystoupil jeho předseda Ing. Pavel Doležal. Připomněl začátky práce a poslání spolků po rozdělení Československé republiky, kdy existoval jen jeden Český spolek a pod něj spadajících 10 regionálních organizací. V  roce 2005 z důvodů ekonomických došlo k  rozdělení na regionální organizace jako samostatné právnické osoby a jejich zastřešující orgán Český spolek na Slovensku. Zástupci jednotlivých Českých spolků se setkávali pravidelně 2 x do roka, aby se vzájemně informovali o své práci, předali si poznatky a nové náměty k  práci.
Práce v ČS vyžaduje hlavně od předsedů a výborů v  dnešních ekonomických podmínkách velkou obětavost a odevzdanost. Neblahý vliv na práci ve spolcích má to, že členské základny rapidně stárnou. Ale právě díky obětavosti a neutuchajícímu zájmu vedení Českých spolků v průběhu 20 letech trvání zanikly pouze dva regionální České spolky, v  Nitře a Popradu. Vznikl však nový ČS ve  Staré Ľubovni. Stávající základna Českých spolků však zájem o setkávání v rámci české menšiny má. Dobrá práce ČS je vidět i z  toho, že se mezi členy hlásí i sympatizanti z  řad slovenské majority.
V  závěru svého slavnostního projevu předseda Českého spolku na Slovensku poděkoval všem bývalým a nynějším předsedům a tajemnici ČSnS. Taktéž poděkoval všem těm, kteří podporovali ČSnS.
Důstojným vyvrcholením oslav v  zaplněném sálu Východoslovenské galerie v  Košicích bylo vystoupení našeho Ženského sboru ČS v  Košicích a Smíšeného pěveckého sboru Foerster z  Jičína. Jejich vystoupení zahrnující od skladeb renesančních po upravené lidové písně a muzikálové melodie si opravdu zasloužilo dlouhotrvající potlesk. Opravdu dojemné bylo, když si v  závěru vystoupení účastníci oslav spolu s účinkujícími zazpívali Smetanovo  „Proč bychom se netěšili ...".
Slavnostní večer končil společenským setkáním v  hotelu Centrum v  Košicích. Určitě bylo o čem povídat a na co vzpomínat. Atmosféru oslav dokumentují fotografie.

Miluše Babjáková
foto Pavol Klaus

 • csns-20-Kraus-001
 • csns-20-Kraus-002
 • csns-20-Kraus-003
 • csns-20-Kraus-004
 • csns-20-Kraus-005
 • csns-20-Kraus-006
 • csns-20-Kraus-007
 • csns-20-Kraus-008
 • csns-20-Kraus-009
 • csns-20-Kraus-010
 • csns-20-Kraus-011
 • csns-20-Kraus-012
 • csns-20-Kraus-013
 • csns-20-Kraus-014

Blahopřejeme

Včera 23-06-2019 : Zdeňka
Dnes 24-06-2019 : Jan
Zítra 25-06-2019 : Ivan

RYCHLÝ KONTAKT

Český spolek v Košicích
Hlavná 70
040 01 Košice
tel.: 055/6255217
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1424
mod_vvisit_counterTento týden1424
mod_vvisit_counterTento měsíc35417
mod_vvisit_counterSpolu3462701
Zde: 9 navstevniku, 1 bots online