Tisk

Co vám nabídneme v zahajovacím koncertu DČK 2017

solamente-kosice-webHUDBA ČESKÉHO BAROKA

Solamente Naturali

Miloš Valent, umelecký vedúci
sólisti:
Kristína Chalmovská, violončelo
Martina Bernášková, priečna flauta
Eduard Wesley, hoboj

 

Program:

Jan Dismas ZELENKA (1679 – 1745)
Sinfonia Concertante a 8 pre orchester ZWV 189
Simphonia

František BENDA (1709 – 1786)
Koncert e mol pre flautu a orchester
Allegro con brio,
Adagio un poco andante,
Presto

Jan Antonín REICHENAUER (1694 – 1730)
Koncert d mol pre violončelo a orchester
Allegro
Adagio
Fresco

František Xaver RICHTER (1709 – 1789)
Koncert F dur pre hoboj a orchester
Allegro maestoso
Andante
Vivace brilliante

Josef Antonín GURECKÝ (1709 – 1769)
Koncert F dur pre violončelo a orchester
Allegro, Largo, Allegro

Jan Dismas Zelenka (* 1679 Louňovice nad Blaníkem – † 1745 Drážďany) je jedným z najvýznamnejších skladateľov českej barokovej hudby. Jeho skladby ponúkajú pohľad do sveta jedného z najpozoruhodnejších géniov hudby. Zelenkova hudba udivuje aj po viac ako 250 rokoch – špecifická, nápaditá a prekvapujúca harmonizácia, dokonalosť umenia kontrapunktu a originalita inštrumentácie, ktorá je aj pre človeka 21. storočia nekonvenčná... Študoval pravdepodobne v Prahe, v roku 1710, alebo 1711 odišiel do Drážďan, kde pôsobil v kapele na dvore Augusta Silného ako kontrabasista a súčasne sa venoval komponovaniu cirkevných skladieb. V roku 1735 bol menovaný skladateľom chrámovej hudby „Kirchen Komponist“. Z jeho bohatej tvorby sa zachovalo 20 omší, oratóriá, rekviem, kantáty, žalmy, melodráma Svätý Václav, 6 triových sonát.

František Benda (* 1709 Staré Benátky – † 1786 Babelsberg, Potsdam) – starší brat J. A. Bendu – je považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov českej barokovej emigrácie. Odišiel z nábožensky neslobodných Čiech najskôr do Ruska, postupne precestoval takmer celú Európu a získaval renomé ako huslista.
V roku 1735 sa stal huslistom kapely korunného princa Friedricha II, po jeho korunovácii v roku 1740 s ním odišiel do Potsdamu, kde v službách kráľa zostal až do konca svojho života.

Jan Antonín Reichenauer (* 1694 – † 1730 Jindřichův Hradec) Český hudobný skladateľ. Bližšie údaje o jeho detstve a hudobnom vzdelaní nepoznáme. Od roku 1721 pôsobil v Prahe, asi ako regenschori v kostole sv. Márie Magdalény na Malej Strane a v kapele grófa Václava Morzina, pre ktorého aj komponoval.
Na sklonku života sa stal organistom v Jindřichovom Hradci, mesiac po nástupe do funkcie však zomrel. Je známy ako autor chrámovej hudby, silne ovplyvnený neapolskou školou a tvorbou Antonia Vivaldiho. Bol prvým českým autorom pastorálnych omší a zachoval sa rad jeho koncertov pre hoboj, fagot či violoncello.

František Xaver Richter (* 1709 Holešov na Morave – † 1789 Strasburg) – český huslista, spevák a barokový skladateľ, predstaviteľ tzv. Mannheimskej školy. Na začiatku kariéry pôsobil ako spevák-basista v opere v Stuttgarte, v roku 1737 bol vymenovaný hudobným riaditeľom Rytierskej akadémie v benediktínskom kláštore v Ettalu. V roku 1740 bol kapelníkom na dvore biskupa v Kemptenu, od roku 1746 pôsobil v Mannheime, v kurfirstovom orchestri, ktorý viedol Richterov rodák J. V. Stamic. Za oratórium „La deposizione della croce“, ktoré skomponoval pre kurfirsta, získal titul dvorného skladateľa (napísal tiež učebnicu hudobnej výchovy Harmonische Belehrungen). Počas pôsobenia v Mannheime skomponoval 80 symfónií, ktoré mali zásadný význam pre rozvoj romantickej symfónie. V rokoch 1757/1758 cestoval po Európe a uvádzal svoje skladby. Najväčší úspech mal vo Francúzsku, kde od roku 1769 pôsobil ako kapelník v kapitule katedrály Notre Dame v Strasburgu. Pre kapitulu komponoval 20 rokov (Te Deum, 27 omší, 2 requiem, 6 sláčikových kvartet, 70 symfónii a pod.), až do svojej smrti.

Josef Antonín Gurecký (* 1709 Přerov – † 1769 Olomouc) – huslista a hudobný skladateľ, pochádzal z hudobníckej rodiny, ktorá bola niekoľko generácií v službách olomouckého biskupstva. (Jeho starší brat Václav Matyáš Gurecký bol tiež huslistom a skladateľom. Obidvaja študovali na piaristickom gymnáziu v Kroměříži.) V rokoch 1735 – 1740 pôsobil na dvore grófa Schönborna vo Wiesentheide. V roku 1740 vstúpil do služieb olomouckého biskupa, v roku 1743 sa stal riaditeľom chóru v katedrále sv. Václava v Olomouci. Pri príležitosti osláv 600 rokov Radu premonštrátov bola v auguste 1751 uvedená jeho alegorická opera Filla Sion. Okrem chrámových skladieb a opery Filla Sion, ktorá sa nedochovala, je autorom prevažne inštrumentálnych skladieb. Jeho koncerty pre violončelo, husle, continuo a sláčikový orchester sú dodnes súčasťou koncertného repertoáru.

Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je Miloš Valent, vznikol
v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností. Špecifickosť súboru vyplýva z mimoriadneho prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. st. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru sú entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje jeho samotný názov. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. Repertoár súboru je bohatý
a okrem základných majstrovských skladieb ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie. Dôležitou súčasťou súboru je spolupráca s poprednými zahraničnými umelcami a účasť na prestížnych festivaloch (Boston Early Music Festival, Internationale Händel-Fest-spiele Göttingen, Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, Haydnov festivale v Eszterháze, Festival Internacional Cervantino v Mexiku, Bratislavské hudobné slávnosti, festivaly starej hudby v ČR). Súbor sa úspešne prezentoval na koncertoch v mnohých krajinách Európy a v Šanghaji. Umenie Solamente Naturali možno počuť na 23 CD realizovaných pre viaceré nahrávacie spoločnosti, vrátane ECM, či v špeciálnych programoch, venovaných barokovej hudbe v Rakúskom rozhlase.

Miloš Valent je absolventom Konzervatória v Žiline a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica Aeterna, svoje vedomosti v tejto špecializácii si však rozširoval aj pôsobením v zahraničných telesách starej hudby. V roku 1995 založil Solamente Naturali ako flexibilnú kombináciu umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. st. na dobových nástrojoch. Názov súboru „Iba prirodzenosť“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta, ktorého základom v oživení „starej hudby“ je spontánnosť, prirodzenosť, často s jednoduchými prvkami, vychádzajúca zo schopností improvizácie a skúseností v oblasti ľudovej hudby. M. Valent pravidelne spolupracuje s prominentným súborom Tragicomedia, od roku 1997 je koncertným majstrom orchestra Teatro Lírico. Vďaka dlhoročnému umeleckému partnerstvu so Stephenom Stubbsom, popredným americkým lutnistom a umeleckým riaditeľom obidvoch uvedených súborov, vznikli rôzne projekty pre husle a lutnu. Významná je i jeho spolupráca s brémskym ansámblom Fiori Musicali, Tirami Su London, FOG, De Nederlandse Bach vereinigung Utrecht, Bach Consort Wien, Concerto Copenhagen, Musicalische Compagney Berlin a s českým súborom Musica Florea. So Solamente Naturali realizoval 18 CD nahrávok pre rôzne spoločnosti. Vďaka svojim koreňom v tradícii folklóru a schopnosti improvizácie je M. Valent považovaný za všestranného hudobníka. Okrem starej hudby sa venuje „crossover“ projektom a spolupracuje s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balke (Siwan). Pedagogicky pôsobil na KUG v Grazi, Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach a na Týnskej škole v Prahe.

Kristína Chalmovská študovala hru na violončele na žilinskom konzervatóriu, neskôr pokračovala na VŠMU v Bratislave (prof. E. Prochác).
V roku 2010 vďaka programu Erasmus prestúpila na Trinity Labana Conservatoire and Dance v Londýne, ktorú ukončila v roku 2013. V súčasnosti študuje u R. Walfischa a R. Dieltersa na Hochschule der Künste v Zurichu. Kristína je laureátkou mnohých medzinárodných interpretačných súťaží, je o. i. absolútnou víťazkou súťaže Vivian Joseph Classical Concerto Competition (2013). Predstavila sa ako sólistka so Slovenskou filharmóniou, Tallinskou štátnou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Trinity Laban Baroque Orchestra London, Shounan Youth Orchestra (Japonsko), August Baroque Ensemble.

Martina Bernášková po ukončení štúdií na VŠMU v Bratislave sa stala členkou súboru Musica Aeterna, kde sa začala orientovať na hru na barokovej priečnej flaute. Popri koncertoch s Musicou Aeternou spolupracovala a dodnes spolupracuje aj s ďalšími súbormi starej hudby, ako napr. Baroque Constort, Collegium Marianum, Ensemble Inegal, Solamente Naturali, Antiquariu Consort Praga. M. Bernášková žije v Roztokách u Prahy a pri koncertnej činnosti vyučuje na pražskom konzervatóriu.

Holandský hobojista Eduard Wesley získal hudobné vzdelanie v rodnom Amsterdame. Bol členom Calefax Reed Quintett, od roku 1996 sa intenzívne venuje hudbe 18. storočia a pôsobí v orchestroch Libera Classic v Tokiu, Al Ayre Espanol, Zaragoza a v Grundmann Quartett (Dresden). E. Wesley hrá na hoboji od A. Löhnera (r. 1790), „starú“ hudbu na hoboji od R. Wijna (r. 1740).

Blahopřejeme

Včera 19-02-2019 : Patrik
Dnes 20-02-2019 : Oldřich
Zítra 21-02-2019 : Lenka

RYCHLÝ KONTAKT

Český spolek v Košicích
Hlavná 70
040 01 Košice
tel.: 055/6255217
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1187
mod_vvisit_counterTento týden4074
mod_vvisit_counterTento měsíc40230
mod_vvisit_counterSpolu3255679
Zde: 119 navstevniku online