Tisk

Chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave!

kaplicka_sv_MichalaV pátek dne 28.září 2012 jsme zahájili Dny české kultury v Košicích a to slavnostní bohoslužbou ke cti českého patrona — svatého Václava, která se konala v krásné gotické kapli svatého Michala Archanděla. Svatý Václav je postavou, která provází české dějiny více jak tisíc let. Svou statečností a moudrostí zachránil nezávislost české země, která byla na pokraji záhuby. Byl to kníže příkladného křesťanského života.
Bohoslužbu celebroval důstojný pan kaplan Mgr.Slavomír Engel. V homilii nás zavedl na místa, která nám dodnes připomínají tohoto světce — jako Václavské náměstí v Praze, nebo Starou Boleslav, kde vévoda Václav podstoupil mučednickou smrt.
Pan kaplan nás vyzval k prohloubení a upevnění křesťanské víry a k lásce k našemu nejvyššímu Králi nebe i země a Stvořiteli světa. Posilu máme čerpat z Božího slova a Eucharistie.
K hlubokému duchovnímu zážitku přispěl pan Borovský sólovým zpěvem písně Josefa Resla „Svatý Václave“.
Bohoslužbu jsme zakončili Svatováclavským chorálem.

Zdena Hloušková

kaplan_Mgr_Slavomir_Engel_ se_soskou_sv_Vaclava
kaplicka_sv_Michala
nabozenska_obec_1
nabozenska_obec_2
1/4 
start stop bwd fwd

Na fotografiích:
1. kaplička sv.Michala
2. kaplan Mgr.Slavomír Engel se soškou sv.Václava
3. náboženská obec1
4. náboženská obec2