Tisk

Už vím co budu číst

Pod tímto názvem se Český spolek v Košicích v spolupráci s Veřejnou knihovnou J. Bocatia rozhodly pořádat cyklická literární odpoledne.
Veřejná knihovna J. Bocatia v Košicích vydala  v r. 2007 knihu vlastních recenzí 1000 dobrých knih. Ta se stala inspirací k prvnímu setkání a to s vybranými ukázkami z prózy českých autorů začínajícími na písmeno B. Mezi prezentovanými autory nechyběl  Vlastimil Brodský, návštěvníci si vyslechli i jeho autentickou nahrávku z dnes již historické gramofonové desky. Literární odpoledne bylo doplněno  hudební ukázkou z klavírního repertoáru korepetitorky  Ženského zboru Českého spolku Dr. J. Takáčové.
Na dalším setkání se prezentovali členové košického Českého s polku s vlastní tvorbou – poezií. Paní  Hana Žežulová přednesla  ukázky ze své  vydané sbírky lyrických básní Zvonice. Pan PhDr. Vlastimil Tichý dovolil nahlédnout do jeho života prostřednictvím  ukázek z jeho životopisné,  ještě nevydané sbírky  básní  Jak jsem lámal tisíciletí. Ukázky z jeho poezie přednesla Mgr. H. Miškufová. Dr. Tichý, koncertní klavírista, velice vhodně doplnil tak svoje básně, i básně Hany Žežulové hudební klavírní improvizací.
Příjemným osvěžením byla píseň Listí padá v podání A. Dáliové, žákyně ZUŠ Bernolákova, za klavírního doprovodu E. Brecherové.
Organizátoři se v tomto roce rozhodli pořádat jen 4 - 5 takovýchto literárních odpolední s určitou obavou o návštěvnost. Ale právě ta naprosto předčila očekávání. Ředitelka knihovny PhDr. K. Kernerová  už uvažuje o větších prostorech v knihovně i když právě hudební salón přispěl nemalou mírou k velice příjemné a milé atmosféře obou literárních odpolední.

Eva Balušíková