Tisk

Pozdrav z Českého dialogu

Vážení a milí,
s nadcházejícím jarem - už konečně doopravdovým - ale i s blízkým Pražským jarem, si dovolujeme Vás upozornit na několik nových zajímavých článků na našem webu: Čtěte Český dialog a pište nám, těšíme se na Vaši odezvu.

 

O pozoruhodné výstavě v Muzeu Bedřicha Smetany - Jak se u Smetanů malovalo?
Velmi zajímavý příspěvek PhDr.Olgy Mojžíšové, vedoucí Smetanova muzea, o minulém i současném významu a postavení hudebního odkazu Bedřicha Smetany
Zpráva z Arcibiskupství pražského - vzpomínka na statečného muže, Anastáze Opaska, arciopata břevnovského kláštera v Praze
Postřehy Vendy Šebrlové z české společnosti
Chystáme ale i další akce.

Děkujeme za Vaši pozornost a pište nám!

Za redakci i klub
Eva Střížovská a Martina Fialková
Český dialog a Mezinárodní český klub a projekt České kořeny
Tel.: +420 739 091 057, 603 930 074
www.ceskekoreny.cz, www.cesky-dialog.net