Tisk

Rozpad první Československé republiky a odboj na Slovensku

on . Posted in Zprávy - Klubové akce

rozpad-csr-Kraus-0526. března 2015 jsme se v hudebním sále Veřejné knihovny J. Boccatia dozvěděli z úst pracovníka Slovenské akademie věd PhDr. Vrábeľa mnohé zajímavosti. Týkaly se období před rozpadem první Československé republiky a jejího rozpadu, v souvislosti s událostmi odehrávajícími se v tom období na Slovensku. Dozvěděli jsme se také o odboji, který působil na Slovensku, a který se podílel na vzniku Slovenského národního povstání.

 

O tomto povstání toho bylo už hodně napsáno. Jelikož se za 70 let měnilo politické uspořádání státu, protichůdných názorů jsme si v minulosti také vyslechli dost. PhDr. Vrábeľ ve své přednášce vyzdvihl hlavně účast občanů na odboji, občanské aktivity za SNP a opětovné přání Slováků na konci válečných let mít společný stát Čechů a Slováků.
Přednáška byla oznámena i košické veřejnosti a tak náš potěšila návštěva nám neznámých tváří, hlavně mladší generace. Na snímcích návštěvníci, které přednáška určitě zaujala.

Miluše Babjáková, foto: Pavol Kraus

  • rozpad-csr-Kraus-01
  • rozpad-csr-Kraus-02
  • rozpad-csr-Kraus-03
  • rozpad-csr-Kraus-04
  • rozpad-csr-Kraus-05
  • rozpad-csr-Kraus-06
  • rozpad-csr-Kraus-07
  • rozpad-csr-Kraus-08