Tisk

Tradiční setkání na symbolickém hřbitovu v Žiarské dolině 22. 9. 2012

Už po patnácté uskutečnil Český spolek na Slovensku toto setkání, které si našlo už mnohé příznivce a dá se říci, že už se pomalu i zde střídají generace.
Počasí se nám vydařilo! Jeho vývoj totiž od čtvrtečního velkého ochlazení a deště sledovali jak organizátoři setkání, tak i účastníci. V den setkání sluníčko sice nesvítilo, ale hory se skvěly v plné kráse. Vzduch byl čistý, svěží, dobře se nám šlapalo.

V půl desáté dojel do ústí Žiarské doliny autobus od Liptovského Mikuláše s účastníky z Martina a z Liptova. Potom dojely autobusy ze Staré Lubovně a z Košic. To už nás bylo plné parkoviště. Na přivítanou nám zahrála dechovka, která zvedla všem náladu, ba některé účastníky dokonce přiměla k tanci. Turisté, kteří tento den šlapali na chatu, nebo i dále do Smutného sedla, určitě zažijí málokdy takové veselí před výstupem. Našim účastníkům trval výstup ke Žiarské chatě různě, ale vzhledem k věku si všichni zaslouží velkou pochvalu. Po občerstvení na útulné chatě jsme se vybrali na Symbolický hřbitov. Tajemníčka ČSnS paní Babjáková zahájila pietní vzpomínku, potom zástupce Horské služby představil jejich nelehkou záslužnou práci a přiblížil příběhy o záchranách obětí hor.  V kulturním programu nám zahrály a zazpívaly pracovníčky košické konzervatoře. Milým programem přispěli členové ČS Stará Lubovňa. Pietní vzpomínku ukončil předseda ČSnS Ing. Doležal.

ziarska_dolina_2012_01
ziarska_dolina_2012_02
ziarska_dolina_2012_03
ziarska_dolina_2012_04
ziarska_dolina_2012_05
ziarska_dolina_2012_06
ziarska_dolina_2012_07
ziarska_dolina_2012_08
ziarska_dolina_2012_09
ziarska_dolina_2012_10
ziarska_dolina_2012_11
ziarska_dolina_2012_12
ziarska_dolina_2012_13
ziarska_dolina_2012_14
01/14 
start stop bwd fwd

S přáním všech, aby už nepřibývaly na tomto hřbitově pamětní tabulky jsme sešli na chatu. To už byla nálada veselejší, chatou se rozléhala čeština, po roku si opět podebatovali Češi z Turca, Liptova, Košic, ba i ze Staré Lubovně. Za rok nashledanou!

Miluše Babjáková
Pavol Kraus